Çevre Politikamız

Roveyda Çalışanları, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.
 
Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.
 
Kurumsal Çevre Politikamız
 • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
 • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
 • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
 • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Roveyda Firması Çevre Politikası Gerekleri

 • Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz. 
 • Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız. 
 • Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz. 
 • İnsan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız. 
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz. 
 • Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
 • Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

 

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Çözüm Ortaklarımız

 • DHL Kargo
 • Aramex
 • Venüs Ajans